Carte: "Urcând Coloana Infinită"

Rezumat:

Editat în perspectiva anului închinat lui Brâncuși, volumul „Urcând Coloana Infinită” de Sorana Georgescu – Gorjan (fiica inginerului Ștefan Georgescu – Gorjan, colaborator apropiat a lui Brâncuși și constructorul Coloanei din 1937) cuprinde o selecție din eseurile și articolele elaborate de autoare în perioada 1991 – 2000, privind: opera lui Constantin Brâncuși – în special Coloana Infinită de la Târgu-Jiu, personalitatea complexă a constructorului Coloanei, receptarea lui Brâncuși, geniul creator românesc reflectat în Eminescu și Brâncuși (prin relaționare, versuri eminesciene „ar putea sluji drept legendă” sculpturilor brâncușiene) etc.

O serie de texte cu caracter polemic semnalează probleme grave legate de Coloană sau precizează luări de poziție, adică replici date îndeosebi unor afirmații calomnioase la adresa constructorului Coloanei din 1937. Din carte, se desprinde strădania autoarei de a păstra intactă memoria celor ce au contribuit la realizarea Coloanei Infinite, precum și lupta pentru apărarea integrității capodoperei brâncușiene.

Recenzii

Alte comentarii

Nu