Carte: "Ștefan Georgescu-Gorjan, constructorul Coloanei Infinite"

Rezumat:

Monografia oferă o abordare sintetică a personalității complexe a inginerului Ștefan Georgescu - Gorjan, autorul concepției tehnice a Coloanei Infinite și al unor manuale tehnice foarte apreciate.

Ca editor competent a publicat numeroase volume, atât în domeniul tehnicii, cât și al literaturii și artei. Se evidențiază colaborarea sa cu Brâncuși, bazată pe o solidă pregătire profesională și o profundă înțelegere a dorințelor artistului.

Volumul este ilustrat cu imagini din arhiva inginerului, legate atât de viața personală cât și de activitatea profesională.


Textul integral, în lb. engleză.

Recenzii

Nu

Alte comentarii

  • Scrisoare a lui Sidney Geist din 14 februarie 2003
    Many thanks for your biography of your father. I browsed through it and devoured the pictures and have been reading it slowly, beginning at the beginning, with the help of the dictionary – Levitchi‘s – since I have lost much of my Rumanian. I am surprised to learn that your father was a publisher at one period, and I’m sure there will be other surprises.
  • Scrisoare a lui Sidney Geist din 9 aprilie 2003
    The main thing I’ve learned is that your father – far from being an engineer quelconque who happened to work for Brancusi – was a man of great cultivation who knew exactly what he was involved in. If Brancusi was the heaven-sent designer of Endless Column, your father was heaven-sent to realize it.