Carte: "Am lucrat cu Brâncuși"

Rezumat:

Cartea „Am lucrat cu Brâncuși” sintetizează studiile asupra vieții și operei sculptorului, publicate de autor încă din 1964 și în special în perioada 1976-80.

Autorul, fiul lui Ion Georgescu-Gorjan, bun prieten și susținător al lui Brâncuși din perioada craioveană, l-a cunoscut pe sculptor la Craiova în 1914 și l-a revăzut în 1922, l-a vizitat la Paris în 1934, 1935, 1936 și 1937 și a colaborat cu el în 1937-1938 la realizarea Coloanei Infinite de la Târgu-Jiu.

Partea întâi, documentar-memorialistică, reconstituie o perioadă mai puțin cunoscută din tinerețea lui Brâncuși.

În partea a doua se tratează exhaustiv coloanele infinite de lemn. Ștefan Georgescu-Gorjan, autorul concepției tehnice a Coloanei de la Târgu-Jiu și șeful colectivului de realizare a sa oferă informații prețioase legate de construirea și montarea capodoperei brâncușiene în 1937 în timp record. Se discută probleme legate de metalizarea și revizia capitală a Coloanei sau de caracterul modular al monumentelor.

Partea a treia prezintă intenția sculptorului referitoare la forma plănuitului Templu din Indore, așa cum i-a comunicat-o inginerului Gorjan (un ou uriaș). Se studiază incidența ovoidului în opera lui Brâncuși și respectarea secțiunii de aur în unele lucrări ovoidale.

Volumul cuprinde și un studiu despre „Desenele abstracte ale lui Brâncuși”. Numeroase documente și note completează lucrarea.

Sorana Georgescu-Gorjan semnează postfața și un eseu despre proiecte arhitecturale la Brâncuși.

Prin grija sa, corespondența engleză dintre inginer și Sidney Geist este inclusă în volum cu traducerea în română.

Recenzii

Alte comentarii