Carte: "Istoria Coloanei Infinite"

Rezumat:

Volumul începe cu textul comunicării despre Coloana Infinită de la Târgu-Jiu, prezentată la Milano la 3 mai 1996 în cadrul colocviului închinat celei de a 120-a aniversare a lui Constantin Brâncuși. Autoarea trece în revistă proiectele brâncușiene de monumente de for public rămase în stadiul de intenție, enumeră coloanele de lemn cioplite de artist în perioada 1917-1928 și precizează principalele aspecte ale elaborării și realizării coloanei din metal de la Târgu-Jiu, evidențiind colaborarea dintre artist și inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan, fiul unui bun prieten al sculptorului.

Următorul text, Istoricul realizării Coloanei Infinite din Târgu-Jiu, prezintă în detaliu cronologia realizării coloanei, începând cu faza preliminară (1934-37), alegerea amplasamentului (iulie 1937), stabilirea dimensiunilor (1-14 august 1937), construcția propriu-zisă la Petroșani (august-octombrie), "filmul" montajului la Târgu-Jiu (octombrie - 15 noiembrie)., finisarea lucrării (iunie-iulie 1938).

În capitolul Habent sua fata columnae , autoarea amintește succinct vicisitudinile prin care a trecut monumentul în perioada 1939 - 2000.

Textul de încheiere, Finis coronat opus, scoate în evidență miracolul restaurării monumentului în iarna anului 2000. Autoarea amintește că ultimul cuvânt al constructorului Coloanei a fost "vertical".

În postfață (Sorana, urmașa dinastiei Gorjenilor), Barbu Brezianu relevă legăturile dintre familia Georgescu-Gorjan și Constantin Brâncuși, prietenia dintre artist și Ion Georgescu-Gorjan, căruia i-a realizat portretul în 1902, precum și colaborarea sculptorului cu inginerul Ștefan Georgescu-Gorjan, fiul lui Ion și autor al concepției tehnice a coloanei de mari dimensiuni. Fiica inginerului, autoarea volumului de față, a fost în 1976 redactorul ediției engleze a cărții lui Barbu Brezianu Brâncuși în România. După decesul tatălui său în 1985 a preluat arhiva familiei referitoare la Brâncuși și s-a străduit să contribuie la păstrarea integrității capodoperei de la Târgu-Jiu.

Textul românesc este urmat de traducerea în limba engleză, realizată tot de autoare.

Ilustrația cărții este bogată, cuprinzând imagini din arhiva foto a familiei Georgescu-Gorjan, unele inedite. Se cuvin relevate fotografiile de epocă ale “filmului” ridicării Coloanei precum și facsimilele scrisorilor primite de la Constantin Brâncuși.

Lucrarea face parte din colecția "Arhiva C. Brâncuși" a Editurii Destin din Deva, colecție coordonată de Barbu Brezianu.

Recenzii

Alte comentarii

 • România Liberă, 6 nov 2001, pagina 8
 • Istoria "Coloanei Infinite" văzută de Sorana Georgescu-Gorjan - Curierul Național, p. 6, 3-4 noiembrie 2001
 • Scrisoare a lui Sidney Geist din 6 iunie 2002
  Dear Sorana,
  Mr Câmpean recently sent me, along with two issues of his magazine Arhipelag a copy of your Istoria Coloanei Infinite in his attractive Arhiva series. I am reading it with pleasure in Romanian. It’s very handy to have your translation close by when there is a word I don’t know. [...] I was glad to see pictures of your father and many of the Column that were new to me. And in Arhipelag 3-4 many good shots of you [...]. In any case, I’m happy to have a copy of your little book, no 3 of 100 “Nepuse în vâzare” Signed by the author.
  With many thanks,
  Yours Sidney G.