Carte: "Așa grăit-a Brâncuși/ Ainsi parlait Brâncuși/ Thus Spoke Brâncuși"

Rezumat:

Despre Antologie și autoare

Antologia trilingvă Aşa grăit-a Brâncuşi este rodul cercetărilor de ani de zile ale doamnei Sorana Georgescu-Gorjan, deţinătoarea arhivei regretatului Ștefan Georgescu-Gorjan, autorul concepţiei tehnice a Coloanei fără sfârşit din Târgu-Jiu. Doamna Gorjan a condus redacţia de limbi străine a Editurii Academiei, a tradus numeroase cărţi şi articole din şi în română, a publicat cinci volume şi peste 170 de eseuri referitoare la creaţia brâncuşiană. A primit premii Brâncuşi în 1998, 2001, 2005 şi 2011.

Antologia de faţă valorifică peste 300 de scrieri olografe ale sculptorului, consemnate în română şi franceză şi intrate recent în domeniul public, precum şi cugetările sale, impărtăşite în interviuri sau relatate de interlocutori credibili, în română, franceză sau engleză. Cele 545 de blocuri aforistice, grupate tematic, cuprind forma primară a cugetării, cu indicarea surselor, urmată de traduceri în celelalte limbi, din surse autorizate sau efectuate de autoare. Prefaţa, în română, franceză şi engleză, prezintă istoricul evoluţiei aforismelor. Lucrarea are un index al surselor şi o bibliografie cuprinzătoare.

Cele peste 350 de texte în franceză, 125 în română şi peste 60 în engleză devin accesibile unui public larg, prin traducerile existente în fiecare bloc. Temele abordate îi familiarizează pe cititori cu gândurile lui Brâncuşi despre artă şi artişti, despre proiectele şi operele sale, despre propria sa viaţă, despre Dumnezeu, ţări şi popoare. Garanţia autenticităţii, prin indicarea existenţei a peste 60 de facsimile, precum şi prin trimiterea la volumele de referinţă La Dation Brancusi si Brâncuşi inedit, face ca această lucrare să devină un instrument indispensabil pentru cercetătorii creaţiei brâncuşiene.

Varianta în limba Engleză

Varianta în limba Franceză

Recenzii

Nu

Alte comentarii

Nu